Tilbake

SpareBank 1 Utvikling

Anti-svindel

Anti-svindel

Håkon jobber med å fange svindlere, før svindelen finner sted

Det kan kanskje høres som om det er tatt ut av en science fiction-film. Håkon Foss Liverud som jobber som svindelanalytiker i SpareBank 1 Utvikling, og fanger opp svindlere før de lykkes med å stjele penger eller annen verdifull informasjon fra bankens kunder.

Håkon har jobbet i SpareBank 1 Utvikling i ti år, helt siden han var ferdig med å studere den femårige mastergraden kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet på NTNU. For ham stod valget mellom å studere teknologi og økonomi, og det var nettopp muligheten til å kombinere disse to interessene som gjorde SpareBank 1 til drømmearbeidsplassen da han var ferdig med å studere. I de ti årene han har jobbet i SpareBank 1 har han vært med på å forme hvordan en av Norges største banker jobber for å sikre kundene sine mot svindel og tap av sensitiv informasjon.

– SpareBank 1 virket som en arbeidsplass hvor jeg kunne få mye ansvar og varierte oppgaver. Det har vist seg å stemme. I de ti årene jeg har jobbet i SpareBank 1 har antallet svindler økt eksponentielt, så det å skape trygghet for kundene er veldig viktig, og preger min hverdag i stor grad.

Håkon forteller at samfunnsoppdraget til SpareBank 1, som blant annet går på å trygge pengene til kundene og den norske befolkningen, er en viktig del av jobbhverdagen hans.

– Det er kundenes penger vi skal forhindre at går tapt. Vi er en stor aktør, og kundene stoler på at vi tar vare på pengene deres. Det å skape trygghet er veldig viktig, og det er den viktigste jobben jeg gjør. Jeg jobber både med å håndtere svindel som har oppstått, men ikke minst med å forhindre det. Det føles veldig nyttig og relevant, sier Håkon.

Anti-svindel – et fagfelt i stor utvikling

I løpet av de ti årene Håkon har jobbet i SpareBank 1 har det nemlig ikke bare vært svindlerne som har utviklet seg. Også metodene for å forebygge og forhindre svindel har vært i enorm utvikling. Dette fører til at de som jobber som svindelanalytikere i SpareBank 1 ikke lenger bare jobber med å nøste opp i og etterforske svindel som har blitt utført, men at de i vel så stor grad jobber med å stanse svindlere før de får muligheten til å forsyne seg av sparepengene til kundene. I denne jobben får Håkon og teamet hans god hjelp av et egenutviklet datasystem som SpareBank 1 Utvikling har jobbet med og forbedret over mange år. Dette datasystemet fanger opp svindel før det er for sent.

– Hovedvekten av tiden jeg er på jobb består i å håndtere svindelsaker og alarmer. Vi har et anti-svindel verktøy som mates med all informasjon fra nettbank og mobilbank i sanntid. I dette verktøyet ligger det regler som ser etter mønstre og bruk, og som fanger opp mistenkelig aktivitet. Noen tilfeller blir håndtert automatisk av verktøyet som stanser overføringen og varsler kunden, forteller Håkon.

– Så finnes det mange gråsoner hvor vi må inn og undersøke om det faktisk er svindel, eller normal bruk. I de tilfellene det viser seg å være svindel får vi ny informasjon som gjør at verktøyet utvikler seg og blir enda mer effektivt, fortsetter han.

Håkon forteller at han etter hvert har fått mye gjennomslag for å utvikle bankens løsninger fra et anti-svindel ståsted, og at banken jobber mer enn noensinne med forebyggende arbeid.

Den største saken i karrieren

Den såkalte Olga-svindelen var en svindelvariant som i korte trekk gikk ut på å svindle eldre mennesker gjennom å ta kontakt med dem på telefonen og utgi seg for å være fra banken. På denne måten fikk de ofrene sine til å oppgi sensitiv informasjon som passord eller innloggingskoder, for så å tømme kontoene for penger. Da denne svindelen holdt på som verst var Håkon alene på avdelingen sin.

– Jeg jobbet 100 % med Olga-svindelen i lang tid. Noen kunder tapte penger, men det var mange kunder vi klarte å forhindre at ble svindlet. At jeg jobbet så mye med denne saken ledet også til at jeg ble involvert i rettsprosessen mot svindlerne.

Under opprullingen av saken samarbeidet bankene med politiet, noe som førte til at flere av svindlerne ble tatt. Dette ledet til en rettsprosess hvor Håkon endte opp med å spille en viktig rolle.

– Jeg vitnet i rettsaken, og dette føltes veldig samfunnsnyttig. Det var veldig bra at flere av de som stod bak ble dømt. Da føler jeg at jeg er med på å gjøre en forskjell, avslutter Håkon.