SpareBank 1 Utvikling

IT-arkitekter til vår nye avdeling

Har du lyst til å bli med på å forme fremtidens bank? I SpareBank 1s utviklingsselskap etablerer vi nå en arkitekturavdeling som skal sette retning og løfte oss inn i vår teknologiske fremtid.

SpareBank 1 Utvikling har et stort inhouse utvikler-, design- og arkitektmiljø, som hjelper de 14 SpareBank 1-bankene og deres produktselskaper med å være konkurransedyktige - både nå og i fremtiden. For å styrke dette arbeidet etablerer SpareBank 1 Utvikling nå en avdeling som skal jobbe dedikert med arkitektur- og teknologistyring og -utvikling.

Det vi skal oppnå er:

  • Tett samhandling med forretningssiden for å forstå behov og gi gode råd om alternativer og konsekvenser.
  • Proaktiv arkitektur- og teknologiutvikling for å utnytte muligheter og sikre konkurranseevne på kort og lang sikt.
  • Effektiv og tydelig arkitektur- og teknologistyring for å sikre fleksibilitet og kostnadsoptimalisering.

Vi eier og løser oppgavene sammen

For å få til dette må vi jobbe tett med de andre fagmiljøene i SpareBank 1 Utvikling samt ute i bankene og produktselskapene. Vi må bistå et mangfold av ulike team, prosjekter og initiativer med hensiktsmessige valg av arkitektur og teknologi. Samtidig må vi jobbe for at våre løsninger skal henge sammen på tvers samt møte ulike behov på kort og lengre sikt.

En viktig del av dette arbeidet er å utarbeide og forvalte målbilder og strategier for arkitektur og teknologi. Avdelingen vil dekke en rekke arkitekturperspektiver - fra virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur og løsningsarkitektur, til teknologiarkitektur, driftsarkitektur og skyarkitektur.

Dette får du jobbe med

Hvis du vil være med på reisen vil du få muligheten til å jobbe med en rekke spennende og forretningskritiske problemstillinger:

Hvordan skal vi utnytte skytjenester og hvordan skal disse spille sammen med andre plattformer og løsninger? Hvordan kan vi sikre god utnyttelse av data og hvordan kan vi understøtte økt bruk av maskinlæring? Hvordan får vi bedre kundeinnsikt og setter kunden i senter for vår arkitektur og løsninger?

Hva er sentrale egenskaper ved våre ulike arkitekturer? Hvordan legger vi til rette for samspill mellom kanaler og deltagelse i økosystem? Hvordan realiserer vi fleksibilitet i løsninger og plattformer samtidig som de er kostnadseffektive og forvaltbare?

Hvilke arkitekturer trenger vi for å understøtte forretningsbehov og hvordan sikrer vi at disse spiller godt sammen? Hvilke endringer i teknologilandskapet ser vi fremover og hvordan kan vi best nyttiggjøre oss disse? Hvordan kan vi best utøve arkitekturstyring i en kompleks virksomhet og som understøtter kontinuerlige leveranser?

Synes du dette høres spennende ut? Du er når som helst velkommen til å ta en uforpliktende prat med leder for Arkitektur og Teknologi i SpareBank 1 Utvikling, Vegard Hartmann. Telefon 982 19 319 eller e-post vegard.hartmann@sparebank1.no.

Nå har du mulighet til å bli en del av denne satsingen! Her er rollene vi søker flinke folk til: