SpareBank 1 Utvikling

SpareBank 1 Designsystem

Kreativ problemløser? Lyst til å jobbe i team på tvers av fagdisipliner? Med mulighet til å fordype deg faglig?

Brukeropplevelse, design og frontend

I SpareBank 1 har vi et stort design- og utviklingsmiljø, med mange utviklere og designere som lager mange forskjellige produkter, applikasjoner og nettsider. Løsningene vi lager utgjør i stor grad opplevelsen våre kunder og brukere har med SpareBank 1. Det er viktig for oss at løsningene våre henger sømløst sammen og at profilen vår er tydelig og helhetlig. Samtidig har vi flere forskjellige utviklingsavdelinger fordelt på nettbank, enkeltbanker og forsikring, og arkitekturen vår er basert på mikrotjenester med separate teknologi-stacker og kryssfunksjonelle team som i utgangspunktet er uavhengig av hverandre. Så hvordan får vi alt dette til å spille på lag?

Designsystemer er en mer og mer populær måte å samle brukeropplevelse på, og har de siste årene fått stadig større fotfeste i organisasjoner med behov som ligner våre. Vårt designsystem består av retningslinjer for design, brukeropplevelse og frontend-kode, i tillegg til gjenbrukbare komponenter som kan pusles sammen for å bygge komplette løsninger. Systemet er åpen kildekode, og er laget og vedlikeholdt av bidragsytere fra forskjellige steder på organisasjonskartet.

Foruten vårt eget system er vi aktive i et stadig voksende miljø rundt designsystemer. Vi har arrangert en meetup, deltatt på andre, og tar sikte på å fortsette å være delaktige i lignende aktiviteter i og utenfor Oslo.

Vil du vite mer?

Ta gjerne en titt på design.sparebank1.no, eller utforsk kildekoden som ligger åpent tilgjengelig på GitHub.

SpareBank 1 Designsystem