SpareBank 1 Utvikling

Fagdag

Kreativ problemløser? Lyst til å jobbe i team på tvers av fagdisipliner? Med mulighet til å fordype deg faglig?

“Torsdag er den nye lørdagen!”

Utviklere og designere motiveres av læring. Det gjelder selvfølgelig også hos oss. Undersøkelser vi har gjort blant utviklere viser at det aller viktigste for både studenter, ferske utviklere og "gamle" utviklere er nettopp læring. Du kjenner deg vel igjen?

For å sikre kontinuerlig læring har vi satt av hver torsdag til fag. Vi kaller denne dagen Fagdag. Denne dagen forlater vi det trygge teamet vårt, og samler oss i nye selvorganiserende grupperinger. Vi bruker dagene på kursing, vi koder nye løsninger, vi lager foredrag og vi gjør forbedringer på fellesløsninger.

“Kultur spiser strategi til frokost”

På hver konferanse dukker sistatet “Kultur spiser strategi til frokost” opp. Det er ikke uten grunn, og vi bruker Fagdagen til å bygge kultur. Gjennom at vi samles en dag uken for å utlukkende å fokusere på fag, så får vi mulighet til å utvikle en felles SpareBank 1 kultur. Vi ønsker at denne kulturen preges av åpenhet, trygghet og samhold.

Open Source

Noen av fagdagene er dedikert til KodeKatas. Oppgavene finner vi på http://codingdojo.org/

Løsningene legger vi selvfølgelig ut Open Source. Ta en titt på https://github.com/SpareBank1/fagdagen

Kan vi friste med Game of Life implementert i Basic (for kjøring på Commodore 64): https://github.com/SpareBank1/fagdagen/tree/master/KodeKata/game-of-life/C64-Basic

Fagdag