SpareBank 1 Utvikling

Fagforum

Kreativ problemløser? Lyst til å jobbe i team på tvers av fagdisipliner? Med mulighet til å fordype deg faglig?

Vi er mange som jobber med utvikling og design spredt på nesten 20 team rundt om på huset. For å få til samarbeid og deling på tvers av team har vi flere ulike møtepunkter som vi kaller forum.

Hensikten er å oppdatere hverandre på hva vi jobber med, dele erfaringer, verktøy og utfordringer på tvers av teamene, samt å fange opp aktiviteter og felles prosesser som påvirker oss på tvers.

Ved å ha slike møtepunkter bruker vi mindre tid på å gjøre de samme tingene og vi fokuserer på hva som er differensierende og verdiskapende. Vi jobber mer effektivt og leverer bedre brukeropplevelse på tvers av kanaler og tjenester.

De ulike forumene er i hovedsak delt etter rollene man har, og saker man tar opp kan flytte seg mellom forumer etterhvert som de er tatt opp.

UX-forum

For alle interne som jobber med brukeropplevelse, i hovedsak designere og utviklere, men også testere og andre interesserte er velkommen. Forum er annenhver uke på onsdager (den uken det ikke er IxD/GD-forum).

Interaksjonsdesignforum (IxD)

Forum for alle interne og innleide interaksjonsdesignere. Vi møtes annenhver onsdag i 1,5 time. Agenda settes fra gang til gang, det skal være lav terskel for å dele, inspirere eller diskutere.

Grafisk Design forum (GD)

Forum for alle interne og innleide grafiske designere. Vi møtes annenhver onsdag i 1,5 time. Agenda settes fra gang til gang, det skal være lav terskel for å dele, inspirere eller diskutere.

Designsystemforum

Møtepunkt for alle som er interessert i designsystemet vårt. Vi møtes hver tirsdag, har lav terskel for å delta, og tar opp et bredt spekter av problemstillinger som angår både vårt designsystem og designsystemer generelt.

Frontendforum

Forum for alle interne og innleide frontendutviklere. Vi møtes annenhver onsdag, og snakker om alt fra konkrete problemstillinger vi jobber med til hva som rører seg på teknologifronten.

Eksempel på hvordan det kan fungere

Et team eller prosjekt ser at de har behov for en komponent. De sjekker designsystemet, men finner ikke noe de kan bruke. Noen fra teamet tar opp på designsystemforum om dette er noe som flere har bruk for. Interaksjonsdesigner lager forslag til flyt og viser dette i IxD-forum, samtidig som grafisk designer viser utformingen i GD-forum. Etter tilbakemeldinger går designerne tilbake til teamet og jobber videre med komponenten sammen med utviklerne. Etter flere iterasjoner, kanskje en brukertest eller flere, så er komponenten ferdig. Den vises fram i alle forum og teamet får til slutt ansvaret for å legge denne inn i designsystemet slik at alle kan ta den i bruk.

Fagforum