Tilbake

SpareBank 1 Utvikling

Raus kultur

Raus kultur

Vi tror på raus kultur

I SpareBank 1 Utvikling er vi opptatt av å gjøre det bra på jobb, men vi er også rause med hverandre. For vi vet at vi ikke lykkes alene, og heller ikke med lav takhøyde og spisse albuer.

I SpareBank 1 Utvikling er vi en samling av ulike mennesker med ulike bakgrunner og med ulike interesserer. Hos oss kan du ganske enkelt være deg selv. Det gjør oss enda bedre, mener vi. Det er ikke for ingenting at vi i SpareBank 1 sier at vi er «bedre sammen».

Rom til å feile, dele og diskutere

Trivsel på jobb betyr mye for hvor tilfredse vi er i livet generelt. Vi tror også at trivsel er en forutsetning for å yte godt på jobb. Forskning viser at positive følelser har en effekt på kognitiv kapasitet, og fører til nytekning, kreativitet og innovative handlinger.

Vi tror det er viktig å skape et trygt rom for å både prøve og feile, og vi har bygget en arbeidskultur hvor ideer og initiativer fremelskes. Det er rett og slett høyt under taket her – for å komme med alt fra skikkelig dårlige ideer til åpenhet om utfordringer. Vi er et ambisiøst miljø, men vi tror ikke på spisse albuer.

Vi er en gjeng med dyktige og hyggelige folk, som også liker å jobbe sammen med andre dyktige og hyggelige folk, og det preger også måten vi jobber på. Vi mener vi blir enda bedre når vi tør å dele og diskutere med hverandre. Historien har vist oss at de beste resultatene kommer når vi eksperimenterer sammen.

Miljø som sitter i veggene

Hos oss skal det være sosialt og trivelig å være på jobb. Det tør vi påstå at merkes med en gang man setter foten innenfor døren.

– Rundt omkring i lokalene vil man finne uformelle møteplasser som egner seg for gode samtaler og sosiale aktiviteter. Et høydepunkt er når vi drar i gang shuffleboard-turnering for alle som har lyst til å være med, forteller Anne Tveten, utviklingsleder i SpareBank 1 Utvikling.

Det er viktig for oss at folk har det bra, og vi arrangerer flere faglige og sosiale aktiviteter – i og utenfor arbeidstiden. Anne tror mennesker jobber enda bedre sammen når de møtes og ser hverandre i forskjellige sammenhenger.

– Vi tror på at team som har sosial trygghet presterer bedre. Og for å bygge trygge relasjoner trenger vi kanskje å vise frem flere sider av oss selv.

Kilder:

Fredrickson, Barbara L. (2009) Positivity. Top-Notch Research Reveals the 3-to-1 Ratio That Will Change Your Life. Three Rivers Press, New York.