Tilbake

SpareBank 1 Utvikling

Samfunnsnytte

Samfunnsnytte

Vi lager ting med skikkelig verdi for folk

Visste du at i SpareBank 1 Utvikling bidrar du til å skape en tryggere og bedre hverdagsøkonomi for 1 million mennesker i Norge?

I SpareBank 1 Utvikling er vi opptatt av å bety noe for andre. For oss handler det ikke bare om å utvikle kule og innovative bankløsninger, det handler om å skape en verdi for samfunnet. Det handler om boligdrømmen, sparing til ferie, pensjon og hvordan få hverdagsøkonomien til å gå rundt.

Vi vet at for mange er det viktig å ha en jobb med mening. Undersøkelser viser faktisk at den viktigste årsaken til arbeidslyst er en jobb som oppleves meningsfull. Hos oss står samfunnsnytte høyt på agendaen. Det er noe vi også får tilbakemelding om fra våre ansatte at er viktig.

– Jeg opplever at det blir stadig viktigere for folk å bruke tiden sin på noe som er samfunnsnyttig. Som utvikler kan du nærmest velge å vrake blant jobber, og jeg tror mange berikes mer av å gjøre noe ekstra for samfunnet – å bruke tiden sin på noe som hjelper andre.

For min del kjenner jeg at det gir ekstra energi i hverdagen, sier Stian Conradsen.

Samfunnsnytte i 200 år

Som noen av Norges største og eldste banker, har SpareBank 1-bankene et viktig samfunnsansvar for å bidra til å bygge bærekraftige lokalsamfunn. SpareBank 1 har i over to hundre år vært tett på lokalsamfunn landet over, og samfunnsengasjementet har alltid stått sterkt. Vi har lang tradisjon for å støtte lokale idrettslag og kulturtiltak samt ulike lokale bedrifter og foreninger.

Målet vårt i Utvikling er å jobbe godt sammen med bankene, og sørge for at de har gode løsninger som gjør livet til folk flest litt enklere, rett og slett.

– Vi lager løsninger som gjør hverdagsøkonomien enklere for én million mennesker i hele landet. Vi sørger også for at bankene har de beste løsningene for å tjene penger, som de igjen sender tilbake til lokalsamfunnet, sier Stian.

Han vil også trekke frem mobilbanken som en viktig del av arbeidet med å forenkle folks hverdagsøkonomi.

– Mobilbanken er et av de verktøyene folk er oftest innom i hverdagen – for å utføre betalinger, planlegge, spare og sikre at man har kontroll på egen økonomi. Vi er veldig stolte av mobilbanken vår. Alle leverer hver sine deler til den – så det er virkelig et samarbeid. Det er stas at du nærmest uansett hvor du er i landet og hvem du prater med, sier mange at vi har en veldig bra mobilbank. Og den skal bare bli bedre, sier han.

Universell utforming er en viktig del av vårt samfunnsansvar

Universell utforming er noe våre medarbeidere er veldig opptatt av, og en egen dedikert arbeidsgruppe har iverksatt flere tiltak for at våre tjenester og løsninger skal kunne komme så mange som mulig til gode. Noen av de er:

· Full Funka-granskning av Mobilbanken og Nettbanken i 2020

· «UU-løftet», et initiativ for å samkjøre de ulike teamene i å rette noen av de viktigste feilene som ble funnet i Funka-granskningen

· «UU-timen»: Et månedlig møte hvor medarbeidere deler, diskuterer og lærer av hverandre

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forbedringer i forhold til brukervennlighet og universell utforming, blant annet for komponentene i designsystemet til SpareBank 1. Det å ha et designsystem i seg selv er viktig for å kunne ivareta universell utforming. Det gjør at vi kan finne gode løsninger og gjenbruke dem i de ulike produktene og tjenestene våre, forteller Andrea som er designer og fagperson innen universell utforming i SpareBank 1 Utvikling.

Kilder: https://www.krifa.no/nyheter/nordmenn-elsker-kollegene-sine-men-viktigst-for-arbeidslysten-er-en-meningsfull-jobb/