Tilbake

SpareBank 1 Utvikling

Selvstendighet og deling

Selvstendighet og deling

Bedre sammen

Hos oss lykkes vi ikke alene, men sammen. Det er rotfestet i arbeidskulturen vår. Og det er noe av det utviklingslederen, Anne Tveten, liker aller best med jobben.

Vi tror at forskjeller og ulike perspektiv fører gode ting med seg. I SpareBank 1 Utvikling er vi en samling av forskjellige folk med forskjellige bakgrunner, interesser og erfaringer. Det tror vi er noe av formelen for å skape innovative bankløsninger som ikke bare hjelper noen få, men en stor del av befolkningen vår.

Anne har jobbet i SpareBank 1 Utvikling i snart tre år. Det hun setter mest pris på med jobben sin er muligheten til å skape resultater sammen med kollegaene sine. Hun mener samarbeid er nøkkelen til å løse komplekse problemstillinger.

– Vi finner frem til de beste løsningene når vi diskuterer forskjellige problemstillinger. Ulik kompetanse og perspektiv er nødvendig for å løse komplekse problemstillinger. Pluss at det er mye gøyere å lykkes sammen andre. Det å lære og utvikle seg sammen bygger sterkere

bånd i teamet, så det blir en positiv spiral. Vi har også tro på at vi må lage trygge læringsarenaer hvor det er lov å gjøre feil så lenge vi lærer noe, sier hun.

Det er ingen hemmelighet at fag og læring står høyt på agendaen hos oss. Anne tror tid til å dyrke utvikling og en delingskultur er viktig.

– Vi ønsker å skape en sterk delingskultur på tvers av team og avdelinger. Vi har etablert flere arenaer for å dele, som fellesdemo, fagfrokost og forskjellige faggrupper som kommer sammen og deler læring. Vi prøver også å ha gode verktøy for samarbeid, som Slack og Miro. Vi syns også det er gøy å dele med andre, for eksempel på JavaZone hvor vi i fjor hadde hele fem foredrag, sier hun.

Forskning viser at medarbeidere som får ansvar og myndighet til å løse oppgaver på den måten de selv mener er best, generelt presterer bedre. I SpareBank 1 Utvikling dyrker vi ikke egoer, men det betyr ikke at vi ikke heier på selvstendig utvikling.

– Det er absolutt rom for å utvikle egne ferdigheter og utvikle seg selvstendig hos oss. Vi har blant annet tilgang til mange spennende kurs på Coursera. Det er også anledning til å delta på eksterne kurs eller konferanser, forteller Anne.

Kilder: https://forskning.no/arbeid-handelshoyskolen-bi-naeringsliv/ansatte-som-far-bestemme-selv-presterer-bedre/366840