Tilbake

SpareBank 1 Utvikling

Utvikler

Utvikler

Hvilke verdier og egenskaper setter vi pris på?

Det er viktig at alle forstår hvilke verdier og egenskaper vi setter pris på i Utvikleravdelingen. Når dette er åpent, kan en bruke dette som inspirasjon til hvor en vil bidra, og på områder det kan være nyttig å jobbe med.

Verdier, egenskaper og aktiviteter vi setter pris på

Gjør godt arbeid i teamet. Det er det aller viktigste. Det gjør at vi sammen lykkes med både teamets og SpareBank 1 Utvikling sine mål. Slik hjelper vi kundene våre til å få en best mulig og enklest mulig hverdagsøkonomi. Verdiene under hjelper oss med dette.

Vær åpen og forståelsesfull

Hvorfor det?

 • Det skaper et godt arbeidsmiljø
 • Det er fint å være sammen folk som er åpne og forståelsesfulle
 • Det er en forutsetning for å ha god læringskultur

Hvordan gjør jeg det?

 • Møt nye mennesker og nye oppgaver med et åpent sinn. Begge er som oftest mer sammensatte enn det vi ser på overflaten
 • Tør å være åpen om ting du ikke kan eller ikke forstår
 • Vær forståelsesfull for at andre kanskje aldri har hørt om det du har jobbet med i flere år

Jobb sammen

Hvorfor det?

 • Forsking viser at vi løser oppgavene både raskere og bedre når vi jobber sammen
 • Vi øker den psykologiske tryggheten når vi jobber sammen
 • Når vi øker den psykologiske tryggheten, så trives vi bedre og vi jobber bedre
 • Vi blir raskere ferdig med oppgavene i teamet – Time To Market går ned

Hvordan gjør jeg det?

 • Reduser antall oppgaver teamet jobber med samtidig, slik at det blir naturlig å samarbeide på oppgavene
 • Book felles tid i kalenderen til sammenhengende arbeid, slik at dere skaper dere tid sammen for for eksempel å parprogrammere
 • Løs oppgavene sammen. På denne måten får oppgavene kontinuerlig flyt og fokus og vi blir raskere ferdig. Oppgaven stopper ikke selv om noen skal i et møte eller er borte en dag. Dermed leverer vi verdi raskere – og vi får det mer gøy sammen
 • Gjør kontinuerlig refaktorering i par. Slik bygger vi bedre kvalitet og reduserer tid med venting på Pull Request-godkjenningner
 • Se etter muligheter for å samarbeide på tvers av både team og områder

Del kunnskapen din og tiden din med andre

Hvorfor det?

 • Kunnskapen vår er det viktigste verktøyet vårt som utviklere. Når vi deler den med andre, gir vi andre bedre verktøy å jobbe med. Vi blir alle bedre i jobben vår, og den blir mer gøy
 • Det er lærerikt å lære bort det vi kan. Da lærer vi det også enda bedre selv.

Hvordan gjør jeg det?

 • Parprogrammer
 • Fortell om ting du har lært, vis fram i teamet
 • Brown bag-lunsj
 • Bidra til fagdagen: Foreslå, holde eller være med på aktiviteter på fagdagen, arranger aktiviteter som kurs og felles workshop
 • Dele på blogg / sosiale medier / skrive artikkel feks på Medium
 • Prate på meetup og konferanse
 • Bidra til Open Source prosjekter

Vær nysgjerrig

Hvorfor det?

 • Nysgjerrighet må til for å skape god læringskultur
 • Vi lærer nye ting raskere
 • Nysgjerrighet er basis for kontinuerlig forbedring
 • Nysgjerrighet er en kraftig konfliktløsningsmekanisme
 • Når det er noe en er uenig i eller ikke forstår, så er det kraftfullt å spørre spørsmål for å få mer forståelse for motpartens syn og tanker

Hvordan gjør jeg det?

 • Prøv ut ting. Det er mye læring i å prøve ting ut, også når det ikke fører fram
 • Utfordre etablerte sannheter – kan det være at forutsetningene er endret siden en løsning ble valgt?
 • Spør om mer informasjon når det er noe du ikke forstår eller er uenig i

Gjør ting bedre hele tiden

Hvorfor det?

 • Det er gøy å gjøre ting bedre
 • Uten å hele tiden tenke på forbedring i koden, vil den til slutt bli umulig å endre, og vi ender opp med The Grand Rewrite
 • Vi kan levere stadig raskere med stadig høyere kvalitet
 • Kravene til industrien vår, og industrien selv, endrer seg stadig raskere. Dermed er kontinuerlig forbedring både en forutsetning og en streng nødvendighet for ikke å havne i bakleksa

Hvordan gjør jeg det?

 • Hvis du ser en liten forbedring du kan gjøre, så gjør den med en gang
 • Speiderprinisppet: Forlat koden i bedre stand enn da du fant den. Her må vi være pragmatiske, slik at vi ikke ender opp med å "rydde hele verden"
 • Se etter bedre måter å løse utfordringer på
 • Sett på en ny kaffekanne når du tar den siste koppen

Tenk helhetlig

Hvorfor det?

 • Vi forstår hvorfor vi lager det vi gjør
 • Når vi forstår helheten i domenet eller problemet vi skal løse, så er det større sannsynlighet for at vi lager rett løsning
 • Lettere å forstå hvem som bør involveres i oppgaven – kanskje problemet viser seg også å kunne berøre flere team eller kundereiser?

Hvordan gjør jeg det?

 • Jobb skikkelig med problemstillingen dere har fått
 • Tenk på om flere kan ha glede av løsningen: Bidra til det felles skriptrammeverket Bob, Designsystemet eller lag biblioteker med fellesfunksjonalitet

Vis initiativ

Hvorfor det?

 • Det er en forutsetning for å få ting gjort istedet for bare å prate om dem
 • Vi får bedre løsninger når flere bidrar
 • Er utrolig viktig for fellesskapet. At flere vil og kan ta ansvar gir en utrolig robusthet i både teamet og i SB1U
 • Gir mestringsfølelse og trivsel
 • Er lærerikt
 • Gir økt grad av eierskap – vi bryr oss ekstra

Hvordan gjør jeg det?

 • Si fra om utfordringer – og hjelp til med å løse dem
 • Har du en ide, så jobb for å få den realisert
 • Bidra i rekruttering: intervjuer, delta på stand, følg opp sommerstudenter
 • Bidra sosialt, både i teamet og i avdelingen